Turun Klassikot ry

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Turun Klassikot ry. perustettiin helmikuun iduksena (13.2.) 1963. Kolme koulutoverusta oli saanut ajatuksen, että perustettaisiin entisten oppilaiden yhdistys, joka paitsi toimisi heidän keskinäisenä yhdyssiteenään myös työskentelisi koulun ja sen oppilaiden sekä nimenomaan latinan kielen opetuksen hyväksi. Yhdistys on jakanut koulun oppilaille stipendejä hyvästä latinan kielen taidosta. Alkuaikoina lyötettiin Klassikko-mitaleita, jollaisen jäsenet voivat ostaa pronssisella. Se on hopeoituna annettu kunnianosoituksena useille yhdistyksen ansioituneille johtohenkilöille sekä koulun entisille rehtoreille. Lisäksi otettiin talteen joukko vanhan koulutalon, "Spinnhuusin", seinätiiliä, joihin kiinnitettiin latinankielinen kirjoitus muistuttamaan koulumme vanhasta perinteestä. Tiiliä myytiin niitäkin yhdistyksen jäsenille, ja muutamia niistä on muurattu muistoksi nykyisen koulutalomme seinään.

Yhdistyksen tärkeänä toimintamuotona ovat olleet jäsenkokoukset, joissa on kuunneltu jonkun asiantuntijan esitelmä tai varsinkin myöhempinä vuosina käyty tutustumassa johonkin erityiskohteeseen - silloinkin tavallisesti jonkun klassikon opastuksella. Koulun täyttäessä pyöreitä vuosia on järjestetty suuria juhlia. Tällaisissa yhteyksissä on myös ilmestynyt laajahkoja juhlajulkaisuja. Peruskoulu-uudistuksen yhteydessä 1970-luvulla koulun johto ja Turun Klassikot taistelivat tarmokkaasti - ja varsin hyvin tuloksin - latinan kielen aseman säilyttämiseksi koulun opetuksessa. Viime vuosinakin toiminta on ollut melko vilkasta, mutta tarvitsemme ennen kaikkea uusia nuoria jäseniä, jotta jatkuvuus saataisiin turvatuksi.

Turun Klassikot ry:n säännöt