Turun Klassikot ry

Anna-Liisa ja Heimo Heikkilän stipendirahasto

Rahasto toimii Turun Klassikot ry:n yhteydessä, ja sen hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea latinankielen opiskelumahdollisuutta Klassikon koulussa ja Turun Klassikon lukiossa, edistää latinankielen taitoa ja kannustaa sen opiskeluun sekä tukea Turun Klassikot ry:n toimintaa.

Kannustusstipendit

Turun Klassikot ry:n hallitus voi myöntää kannustusstipendejä Klassikon koulun ja Turun Klassikon lukion latinankielessä kunnostautuneille oppilaille.

Opiskelijastipendi

Stipendi myönnetään hakemuksesta Turun Klassikon lukiosta ylioppilaaksi valmistuneelle, koulussa latinaa menestyksellisesti opiskelleelle henkilölle. Hakijan tulee opiskella ensisijaisesti ylempää akateemista loppututkintoa varten, ja opintojen kohteena tulee olla latinankieli tai siihen liittyvä kulttuuriperintö, jonka voidaan katsoa edistävän latinankielen opiskelua.